Pitanje vlasništva u medijima

Masovni mediji utiču na način na koji se činjenice posmatraju i kako se o njima vodi rasprava u društvu. Nezavisnost i pluralizam u medijima, javnom mnjenju i stavovima - uključujuči kritiku nosilaca vlasti - osiguravaju zdravu demokratiju. Praćenje i obezbjeđivanje pluralizma vlasništva je prvi korak ka nezavisnosti i slobodi izbora.

Kako ljudi mogu ocijeniti pouzdanost informacija ukoliko ne znaju od koga dolaze te informacije? Kako novinari mogu adekvatno raditi svoj posao ako ne znaju ko kontroliše kompaniju za koju rade? I kako organi nadležni za medije mogu rješavati problem prekomjerne medijske koncentracije ako ne znaju ko upravlja medijima?

Vlasnička struktura može uticati i na način na koji medijska industrija upravlja svojim resursima. Ona oblikuje ekonomsku snagu i efikasnost medijskog sektora, što je od posebnog značaja za potencijalne investitore.

Monitor medijskog vlasništva utvrdio je da na crnogorskom tržištu ima mnogo malih medija u lokalnom vlasništvu kao i stranih vlasnika ili medijskih grupa koje posjeduju najveće crnogorske medije.

Transparentnost medijskih kuća, kompanija i krajnjih vlasnika i dalje predstavlja razlog za zabrinutost.

Jedno od ključnih saznanja je da Crna Gora nema uspostavljen javno dostupan sistem mjerenja publike za bilo koji medijski format, niti vjerodostojne informacije o veličini medijskog tržišta.

Mediji & vlasnici
Glavni nalazi
Pokazatelji rizika medijskog pluralizma