Pluralizam medija u Crnoj Gori

Pokazatelji rizika medijskog pluralizma

Dvanaest indikatora rizika po pluralizam medija imaju za cilj procjenu stanja u sektoru medija u Crnoj Gori, analizirajući tri dimenzije rizika: ekonomske, pravne i političke. Koliko je koncentrisano medijsko tržište i zašto se to ne može pravilno izračunati u Crnoj Gori? Koji su najveći rizici po pluralizam medija? Koliko dobro su postavljeni pravni i institucionalni okviri?