Društvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Crna Gora ima 620.029 stanovnika. Novi popis stanovništva zakazan je za kraj novembra 2023. godine.

Službeni jezik je crnogorski, dok se u službenoj upotrebi nalaze i srpski, bosanski, hrvatski i albanski jezik. Prema podacima popisa iz 2011. godine, najviše stanovnika govori srpski jezik 42,88%, zatim crnogorski 36,97%, slijedi bosanski sa 5,33% i albanski sa 5,27% stanovništva. Svi ostali jezici govore se od strane manje od 1% stanovništva. Crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski su vrlo slični jezici.

Najveća etnička grupa su Crnogorci, kojima pripada 44,98% stanovništva, zatim 28,73% pripada srpskoj etničkoj grupi. Ukupno, 8,65% stanovništva su Bošnjaci, 4,91% Albanci, a 3,31% Muslimani. Hrvatska etnička grupa čini 0,97%.

Takođe, prema popisu iz 2011. godine, većina stanovništva je pravoslavne vjeroispovijesti, 72,07%, slijedi 15,97% stanovništva koji pripadaju islamu. Ukupno, 3,44% stanovništva izjašnjavaju se kao katolici, dok se 3,14% izjašnjava kao muslimani. Ateisti čine 1,24% stanovništva.

Najveći broj stanovnika bio je u Podgorici, 185.937, što predstavlja 30% stanovništva Crne Gore, a zatim slijede Nikšić i Bijelo Polje. U ovim tri grada živi otprilike polovina crnogorskog stanovništva. Opštine s najmanjim brojem stanovnika su Šavnik sa 2.070, Plužine sa 3.246 i Žabljak sa 3.569 stanovnika.

U urbanim naseljima živi 392.020 stanovnika, što čini 63% ukupnog stanovništva, dok u drugim naseljima živi 228.009 stanovnika.

Prema sada veoma zastarjelim informacijama, 2011. godine Crna Gora je imala 501.278 građana starijih od 15 godina, od kojih 50.643 nije završilo osnovnu školu, nema nikakvu školsku diplomu ili nije željelo otkriti podatke, što čini 10,10% stanovništva starijeg od 15 godina.

Reporteri bez granica ukazuju da je u Crnoj Gori sloboda medija i dalje ugrožena političkim miješanjem, nekažnjenim napadima na novinare i ekonomskim pritiscima. Iako se trenutni napadi na novinare uglavnom brzo rješavaju, mnogi ostaju nekažnjeni, uprkos obećanjima vlade koja je došla na vlast 2020. godine da će preduzeti korake kako bi ih riješila. Jedan takav slučaj je ubistvo glavnog urednika “Dan”-a Duška Jovanovića i pokušaj ubistva istraživačke novinarke Olivere Lakić.