Tim

MOM Tim

Vuk Maraš, Izvršni direktor, BIRN Crna Gora

Vuk Maraš je izvršni direktor nove članice BIRN mreže, BIRN Crna Gora, osnovane 2023. Godine. Više od tri godine radio je kao konsultant za BIRN Hub na različitim projektima. Svoj posao u BIRN-u Crne Gore doživljava više kao dužnost nego kao posao. U narednim mjesecima, BIRN Crna Gora će proizvoditi programe i istraživačke priče kako bi informisao građane Crne Gore i druge zainteresovane strane i pozivao vladu i javne zvaničnike na odgovornost. Prethodno je vodio Asocijaciju medija Jugoistočne Evrope, a do sada ima skoro 20-godišnju karijeru u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i medija.

Samir Kajošević, glavni i odgovorni urednik BIRN Crna Gora

Samir Kajošević je glavni i odgovorni urednik BIRN-a Crna Gora. Prethodno je pet godina bio crnogorski dopisnik Balkan Insight-a, glavnog BIRN-ovog portala na engleskom jeziku. Samir je prije toga više od 15 godina bio urednik i novinar dnevnog lista “Vijesti”, gdje je bio urednik političke rubrike.

Jelena Mitrović, programska menadžerka, BIRN Crna Gora

Jelena Mitrović je programska menadžerka u BIRN-u Crna Gora. Jelena je po struci pravnica, sa više od 10 godina radnog iskustva u javnom sektoru i nevladinim organizacijama.

Ivan Ivanović, novinar, BIRN Crna Gora

Ivan Ivanović je novinar BIRN-a Crna Gora. Završio je osnovne i master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, a učestvovao je i na Erasmus programima razmjene. Ivan je novinarsku karijeru započeo prije tri godine, u dnevniku i portalu “Vijesti”. On je alumnista Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država. 

Nafisa Hasanova, rukovodilac istraživanja, GMR

Nafisa je rukovodila projektima Monitor medijskog vlasništva u Ukrajini (2016), Srbiji (2017), Albaniji (2018), Šri Lanki (2018), Indiji i Pakistanu (2019). Takođe je bila uključena u Inicijativu povjerenja u novinare, iz tima RSF. Prije nego što se pridružila RSF-u, Nafisa je radila na Procesu rješavanja problema Pridnjestrovlja za Finsku inicijativu za upravljanje krizom (CMI) koju je osnovao bivši predsjednik Finske Marti Ahtisari. Prije toga je radila kao službenica za politiku za Istočnu Evropu, Kavkaz i Centralnu Aziju za APRODEV (sada ACT Alijansa EU), EU Central Asia Monitoring (EUCAM) za Centar za evropske političke studije (CEPS). Nafisa je magistrirala interkulturalne komunikacije i evropske studije na Univerzitetu primjenjenih nauka u Fuldi, Njemačka. Diplomirala je na odsjeku engleske filologije na Državnom institutu za strane jezike u Samarkandu u Uzbekistanu.

Sheley Gomes, istraživačica i asistentkinja na projektu, GMR

Sheley Gomes je projektna asistentkinja i istraživačica koja trenutno radi za Monitor medijskog vlasništva (MOM) na Zapadnom Balkanu. Takođe je trenutno volonterka u Intervozes-u, organizaciji koja je implementirala Monitor medijskog vlasništva u Brazilu, gdje je ranije radila kao konsultantkinja za zastupanje. U Intervozes-u je takođe radila kao istraživačica na nekoliko projekata u vezi sa slobodom izražavanja, lažnim vijestima, medijskim izvještavanjem i vlasništvom nad medijima. Diplomirala je političke nauke na Univerzitetu u Braziliji, postdiplomske studije prava i državnih poslova na Univerzitetskom centru Brazilije, a trenutno završava master studije medija (oblast Centralno-Istočne Evrope) na Charles Univerzitetu u Pragu.

Lea Auffart, šefica operacija, GMR

Lea koordinira implementaciju izdanja Monitora medijskog vlasništva, a nekima od njih direktno upravlja. Lea je ranije radila za organizaciju za zaštitu slobode medija Reporteri bez granica, gdje je koordinirala Inicijativu povjerenja u novinare (JTI) i vodila razvoj njene IT infrastrukture. Ostali rad na medijskoj transparentnosti, pismenosti i etici uključuje „Monitor vlasništva nad medijima“ (MOM) i „Projekat digitalnih prava“ libanske fondacije Samir Kasir. Lea je školovana novinarka i radila je na njemačkom javnom emiteru VDR, kao i u regionalnoj štampi. Magistrirala je rješavanje konflikata na King's koledžu u Londonu.

Olaf Steenfadt, globalni direktor projekta, GMR

Olaf je na čelu projekta Monitora medijskog vlasništva i „Inicijativa povjerenja u novinare” u organizaciji za zaštitu slobode medija Reporteri bez granica, RSF. Dugi niz godina je angažovan kao konsultant i trener u medijskoj razvojnoj saradnji. Mandati međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija vode ga prvenstveno u Jugoistočnu Evropu i arapski svijet. Prethodno je radio za nacionalne nemačke javne emitere ARD i ZDF u različitim ulogama, uključujući uloge radio i TV voditelja, istraživačkog reportera, domaćeg i stranog dopisnika, kao i na razvoju formata i korporativnoj komunikaciji. Olaf je član „Grupe eksperata na visokom nivou za lažne vijesti i onlajn dezinformacije“ Evropske komisije i „Komiteta eksperata za kvalitet novinarstva u digitalnom dobu“ pri Savjetu Evrope. Često predaje na univerzitetima u Njemačkoj i Evropi.

BIRN Montenegro

BIRN Crna Gora je najnoviji član BIRN mreže. Osnovan je krajem 2022. godine, a formalno je počeo sa radom krajem proljeća 2023. godine. Nastao je da odgovori na potrebu stalnog pada kvaliteta novinarstva u Crnoj Gori i tema koje pokrivaju mediji i organizacije koje se bave istraživačkim novinarstvom. Drugi motiv je bio uspostavljanje kapaciteta lokalnih medija kako bi se izgradila njihova otpornost na agresivnije akvizicije svih relevantnih crnogorskih medija, prije svega od strane velikih medijskih grupacija iz regiona.

Globalni registar medija

Globalni registar medija (GMR) prikuplja, sastavlja i obezbjeđuje pristup – bilo javno dostupnim ili samoprijavljenim – skupovima podataka, kao i kontekstualne informacije o medijima širom svijeta.

Na taj način, doprinosi povećanju transparentnosti i odgovornosti u informacionom prostoru. Dakle, GMR omogućava bolje izbore i donošenje odluka, kako algoritamskih tako i ljudskih, svim zainteresovanim stranama. To može uključivati svakog građanina i potrošača, regulatorna tijela i donatore, kao i privatni sektor – na primjer, oglašivače i posrednike (tzv. platforme i distributere).

Pružajući ovu javnu uslugu kao društveno preduzeće, Globalni registar medija doprinosi unaprijeđenju slobode informisanja i izražavanja uopšte.

Osnovan je kao spin-off projekta Monitora medijskog vlasništva, a sada funkcioniše kao neprofitno društvo sa ograničenom odgovornošću registrovano po njemačkom zakonu.