Televizija

Televizija je ubjedljivo najpopularniji medijski format u Crnoj Gori. Ukupno 77,9% građana svakodnevno gleda televiziju ili je prati nekoliko puta nedjeljno. Prema dostupnim podacima, 35,9% građana ima povjerenja u televiziju, 33,8% djelimično vjeruje, dok 27,3% nema povjerenja u televiziju.

Televizija sa ubjedljivo najvećim povjerenjem je Televizija Vijesti sa 35,1%, slijedi nacionalni javni servis RTCG sa 26,8%. Ukupno, 16,1% građana ima povjerenja u Prvu TV, dok Nova M uživa povjerenje od 13,8%. Sve ostale televizije zajedno imaju 8,2% povjerenja.

Gotovo polovina javnosti u Crnoj Gori ima najviše povjerenja u dva televizijska kanala u stranom vlasništvu, Televiziju Vijesti i Novu M. Njihova matična kompanija, United Group, je međunarodni medijski konglomerat pod kontrolom srpskog biznismena Dragana Šolaka.

Pored RTCG, koja ima tri televizijska kanala i jedan satelitski televizijski kanal, Crna Gora ima šest lokalnih javnih televizijskih emitera. Takođe, Crna Gora ima registrovano 15 komercijalnih televizijskih kanala, od kojih četiri imaju nacionalnu frekvenciju – Televizija Vijesti, Prva, Nova M i TV Adria.

Crna Gora nema javno dostupan sistem mjerenja gledanosti. Telekom Crna Gore, u saradnji sa kompanijama Ipsos i Nielsen, mjeri televizijsku publiku putem sistema pod nazivom Ariana; međutim, ovi podaci su svojina vlasnika i nijesu dostupni javnosti. MOM tim je koristio te podatke u svrhu uzorkovanja, odnosno kako bi izabrao najgledanije, a samim tim potencijalno najuticajnije televizijske stanice u zemlji. Međutim, sistem mjerenja ne obuhvata sve televizijske stanice u MOM uzorku, što onemogućava proračun koncentracije na tržištu. Ostali mediji iz uzorka uključeni su na osnovu njihove pokrivenosti područja, koju pruža Agencija za elektronske medije (AEM).