Štampa

Crnogorski medijski pluralizam počeo je u ranom 20. vijeku, kada je osnovano nekoliko listova, od kojih su pojedini imali kritičku uređivačku politiku prema vlastima.

Na ulasku u savremeno doba, dnevni list Pobjeda, koji i dalje postoji, počeo je da izlazi 1944. godine kao državni medij. Nakon procesa likvidacije, 2014. godine, list je kupila privatna kompanija u vlasništvu grčkog biznismena Petrosa Statisa. Prvi moderni kritički štmpani medij bio je nedjeljnik Monitor, koji je osnovan 1990. godine, i imao je antiratnu uređivačku politiku za vrijeme ratova u Jugoslaviji i početkom 1990-ih. Dnevni list Vijesti su 1997. godine osnovali članovi prve redakcije nedjeljnika Monitor. Godinu dana kasnije, 1998, osnovan je još jedan kritički dnevni list - Dan.

Štampane medije svakodnevno ili nekoliko puta nedjeljno čita 29,4% stanovništva.

Prema istraživanjima javnog mnjenja, 31,7% građana ima povjerenja u dnevne novine, 32,1% im djelimično vjeruje, dok 18% građana nema povjerenja u štampane medije. Najveće povjerenje, 43,3%, ima list Vijesti, zatim Pobjeda sa 25,3%, i Dan sa 22,2%. Preostalih 9,2% građana Crne Gore ima povjerenja u ostale štampane medije.

Kao i u slučaju ostalih medijskih formata, Crna Gora nema sistem mjerenja čitanosti za štampane medije. Međutim, prema zakonu, mediji su u obavezi da objave podatke o tiražu za svako izdanje. Međutim, to samo predstavlja broj štampanih primjeraka, ne prodatih, i nije relevatno za utvrđivanje dosega medija.

Pored tri dnevna lista i jednog nedjeljnika, koji su korišteni kao uzorak za istraživanje MOM-a, Crna Gora ima dodatnih 15 različitih periodičnih štampanih izdanja upisanih u crnogorski registar medija.