Portal Analitika

Portal „Analitika“ jedan je od pet najčitanijih portala u Crnoj Gori. Osnovan je 2009. godine i jedan je od najstarijih crnogorskih portala. U vlasništvu je istog preduzeća i krajnjeg vlasnika Petrosa Statisa kao i novine Pobjeda i portali CDM i Pobjeda.

Pored toga, direktorica Portala Analitika je u braku sa direktorom glavnog i odgovornog urednika lista i portala „Pobjeda“.

Portal Analitika dijeli uređivačku politiku sa drugim medijima u vlasništvu Statisa. Prema podacima SimilarVeb-a, u periodu od februara do aprila 2023. godine, sajt je imao 3,48 miliona posjeta.

Ključne informacije

Udio u publici (šer)

Nedostajupodaci

Vrsta vlasništva

Privatno vlasništvo

Geografska pokrivenost

Međunarodna

Vrsta sadržaja

Besplatan sadržaj

Proaktivna transparentnost

Kompanija/medij informiše proaktivno i sveobuhvatno o svom vlasništvu, podaci se stalno ažuriraju i lako su provjerljivi.

4 ♥

Medijske kompanije/grupe

Portal Press

Vlasništvo

Struktura vlasništva

Portal Analitika izdaje Portal Press d.o.o. koja je u vlasništvu firme First Financial Holdings čiji je jedini akcionar Petros Statis.

Pravo glasa

Nedostaju podaci

Pojedinačni vlasnik

Medijske kompanije/grupe
Informacije

Opšte informacije

Godina osnivanja

2009

Povezani interesi osnivača

Portal Press

Osnivač Portala Press je kompanija "First Financial Holdings" d.o.o

Povezani interesi direktora

Tinka Đuranović

Novinarka koja često nastupa u javnosti i svoje stavove iznosi u medijima sa sličnom uređivačkom politikom kao Portal Analitika. Ona je supruga direktora i glavnog i odgovornog urednika „Pobjede“ Draška Đuranovića, još jednog medija u vlasništvu First Financial Holdings-a.

Povezani interesi glavnog i odgovornog urednika

Rosanda Mučalica

Novinarka koji je prepoznata po tome što prati visoku kulturnu scenu Crne Gore. Urednica je monografske publikacije „Uzlet“.

Kontakt

19. decembra 5

81000 Podgorica

E-mail: portalanalitika@t-com.me

Kontakt telefon: +382 67 204 700

Web stranica: www.portalanalitika.me

Finansijske informacije

Prihod (u milionima $)

0,207 million EUR / $0,217 million

Poslovni prihod (u milionima $)

0,002 million EUR / $0,021 million

Oglašavanje (u % ukupnom finansiranju)

Nedostaju podaci

Udio na tržištu (šer)

Nedostaju podaci

Ostale informacije

Meta podaci

Podaci o ovom mediju prikupljeni su iz Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, Agencije za elektronske medije, portala Poreske uprave Taxis, web stranice medija i pregledom i uporednom analizom podataka već objavljenih istraživanja.
Udio publike nedostaje budući da u zemlji ne postoji pouzdan centralizovan mehanizam za mjerenje.
MOM tim u Crnoj Gori kontaktirao je ovaj medij 18. avgusta 2023. godine, budući da je praksa Monitora medijskog vlasništva da pozove vlasnike medija da proaktivno otkriju informacije relevantne za istraživanje.
Za konvertovanje EUR u USD (1,05) korišćen je godišnji srednji kurs Centralne banke za 2022. godinu.