Konzumacija medijskog sadržaja

Crna Gora ima veoma raznolik medijski pejzaž, i za zemlju sa malo više od 600 hiljada stanovnika, postoji veliki broj različitih medijskih izvora. Prema podacima iz Crnogorskog medijskog plana 2023 - 2027, Crna Gora ima 182 registrovana i aktivna medija, dok se procjenjuje da je broj znatno veći, jer portalima nije obavezno upisivanje u registar medija, pa Samim tim nije moguće precizno identifikovati tačan broj.

Država ima jednog Nacionalnog javnog emitera (RTCG) sa tri TV kanala, jednim satelitskim kanalom, dva radio kanala i portalom. Postoji šest lokalnih javnih TV stanica i 15 lokalnih javnih radio stanica. Pored toga, Crna Gora ima 15 komercijalnih TV stanica, od kojih četiri imaju nacionalnu frekvenciju. Postoje tri dnevna lista, dva nedeljnika, 12 lokalnih periodičnih listova i dva neprofitna lista. U državi postoji 28 komercijalnih radio stanica, kao i tri neprofitne. Takođe postoji 115 registrovanih portala.

Crna Gora ima jednu novinsku agenciju koja nije državna, već privatno vlasništvo - Mina News Agency.

Prema onlajn podacima, početkom 2023. godine Crna Gora je imala 562 hiljade internet korisnika, dok je penetracija interneta iznosila 89,8%. U isto vrijeme, Crna Gora je imala 472,7 hiljada korisnika društvenih mreža u januaru 2023, što predstavlja 75,4 posto ukupne populacije, i ukupno 1,35 miliona aktivnih kartica za mobilne telefone, što je ekvivalent 216,0% ukupne populacije.

U prvom polugodištu 2023. godine, Crna Gora je imala 263 hiljade naloga za uslovni pristup TV i radio sadržajima (Pay-TV), a broj naloga je 35% veći od broja domaćinstava.

Crna Gora nema sistem za merenje čitanosti/gledanosti/slušanosti za bilo koji medijski format. Iako postoji poseban sistem za mjerenje gledanosti za TV, on nije javno dostupan i sadrži vlasničke informacije i ne obuhvata sve medije. Za sve ostale medijske formate, sistem ne postoji.

Prema istraživanjima javnog mnjenja, TV je najpopularniji medijski format koji koristi 77,9% populacije, zatim slijedi 63,2% onih koji koriste društvene medije. Slijede portali sa 56% korisnika, radio sa 49,8%, i dnevna štampa sa 29,4%.