Tehnologija

Prema zvaničnim podacima, Crna Gora ima 201 hiljadu naloga za pristup širokopojasnom internetu. Od tog broja, više od 48% pristupa putem optike, dok 26,8% koristi sistem distribucije preko kabla.

Sa druge strane, podaci pokazuju da je u istom mjesecu, Crna Gora imala 1,44 miliona naloga, što odgovara 233% penetracije. Od tog broja, 547 hiljada naloga registrovano je kod M-tela, podružnice srpskog državnog Telekoma, dok je Crnogorski Telekom, podružnica Deutsche Telekoma, imao 513 hiljada naloga. Preostalih 388 hiljada naloga registrovano je kod One Crna Gora, podružnice mađarske 4iG.

Posljednji javno dostupni podaci Agencije, vezani za 2020. godinu, pružaju značajan pregled tržišta. Prihod generisan u 2020. godini pružanjem javnih elektronskih komunikacionih usluga i iznajmljivanjem elektronskih komunikacionih mreža, infrastrukture elektronske komunikacije i pripadajuće opreme iznosio je 211 miliona eura, u poređenju sa 234 miliona u 2019. godini. Investicije u oblasti elektronskih komunikacija direktno utiču na rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), konkurentnost svih ekonomskih sektora i poboljšanje kvaliteta života građana.

Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore za 2020. godinu, BDP je iznosio 4,19 milijardi eura, dok je stanovnika Crne Gore bilo 622.303 prema podacima iz publikacije Zavoda za statistiku Crne Gore, sredinom 2016. godine. Na osnovu dostupnih podataka, možemo izračunati sljedeće korisne pokazatelje:

• Ukupni prihod generisan u 2020. godini pružanjem javnih elektronskih komunikacionih usluga i iznajmljivanjem elektronskih komunikacionih mreža, infrastrukture i pripadajuće opreme / BDP iznosi 5,05%.

• Ukupni prihod generisan u 2020. godini pružanjem javnih elektronskih komunikacionih usluga i iznajmljivanjem elektronskih komunikacionih mreža, infrastrukture i pripadajuće opreme po stanovniku iznosi 340,36 evra.

Detaljnije:

Prihodi od mobilne telefonije / BDP iznose 2,71%.

Prihodi od mobilne telefonije / broj korisnika u decembru 2020. godine iznose 105,37 eura.

Prihodi od mobilne telefonije po stanovniku iznose 182,89 eura.

Prihodi od fiksne telefonije / BDP iznose 0,42%.

Prihodi od fiksne telefonije po stanovniku iznose 28,20 eura.

Prihodi od interneta / BDP iznose 0,87%.

Prihodi od interneta po stanovniku iznose 58,92 eura.

Prihodi od distribucije audiovizuelnog medijskog sadržaja / BDP iznose 0,81%.

Prihodi od distribucije audiovizuelnog medijskog sadržaja po stanovniku iznose 54,33 eura.

Prihodi od zakupljenih linija / BDP iznose 0,18%.

Prihodi od zakupljenih linija po stanovniku iznose 12 eura.

U prvih nekoliko mjeseci 2023. godine, podaci o oglašavanju putem Mete otkrili su da Facebook ima korisničku bazu od 282.200 u Crnoj Gori. Istovremeno, prema Meta alatima za oglašavanje, Instagram je prijavio 350.900 korisnika u istom regionu. Osim toga, uvidi iz oglašavanja na LinkedIn-u ukazali su na članstvo od 110.000 u Crnoj Gori. Dodatno, podaci o oglašavanju X-a ukazali su da X ima 68.500 korisnika u Crnoj Gori početkom 2023. godine.