Miodrag Bogojević

Miodrag Bogojević

Miodrag Bogojević je generalni direktor kompanije Media International Corporation d.o.o. a takođe i njen vlasnik sa 50% akcija. Miodrag Bogojević je i glavni i odgovorni urednik radija DRS. Dodatne informacije o njegovoj biografiji nisu javno dostupne. Prema njegovom ličnom Linkedin profilu, on je vlasnik i producent Media International Corporation - DRS Radio od oktobra 2004. Prije toga je bio producent na Radiju D/D+ od 2000. do 2004. Preij toga je radio kao Asistent za rasvjetu / direktor marketinga u SLC Philips Lighting od 1999. do 2002. godine.

Medijske kompanije/grupe
Mediji