Ast (Kopernikus Corporation)

Ast (Kopernikus Corporation)

Ast d.o.o. je firma iz Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, i izdavač je Prve TV u Crnoj Gori, sestrinskog kanala istoimene TV stanice u Srbiji.

Kompaniju je kupio Srđan Milovanović preko Kopernikus Corporation doo sa Kipra 2018. godine, istovremeno je kupio Prvu TV u Srbiji. I dok su ključne informacije o kompaniji dostupne javnosti, Prva TV je jedina TV sa nacionalnom frekvencijom. kojoj se ne može utvrditi da li ima glavnog urednika.

Ast d.o.o. je ćerka kompanija Kopernikus Corporation, kiparske kompanije koja je 100% u vlasništvu Srđana Milovanovića. Ova kompanija je krajnji vlasnik ili suvlasnik brojnih preduzeća u Srbiji.

Milovanović je osnovao Kopernikus Technology 1998. godine i do 2002. godine kompanija se bavila prodajom satelitskih antena, klima uređaja, kao i audio video uređaja kada je postala vodeći uvoznik i distributer opreme za kablovsku televiziju (kablovske stanice, pojačala, pasivne i aktivne opreme i svih vrsta kablova). Od 2005. godine Kopernikus širi svoje poslovanje na projektovanje, izgradnju i eksploataciju kablovskih distributivnih sistema (KDS), a od 2008. godine proširuje paletu usluga uvođenjem interneta. U okviru ponude usluga kablovske televizije, Kopernikus nudi veliki broj domaćih i stranih televizijskih programa (oko 200 kanala), od kojih mnogi imaju provladin sadržaj.

Većinski vlasnik kompanije je 2016. godine postao Abris Capital Partners, jedan od vodećih investicionih fondova u centralnoj Evropi, dok je Milovanović, brat Zvezdana Milovanovića, visokog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke, i dalje manjinski vlasnik. Kopernikus Corporation doo, u vlasništvu Milovanovića, u decembru 2018. kupila je za 180 miliona eura sve medije koji posluju u Srbiji u okviru Antena grupe, uključujući TV stanice Prva i O2. Milovanović je prije toga prodao podružnice kablovskog operatera državnoj telekomunikacionoj kompaniji Telekom za skoro 195 miliona eura. Antimonopolska komisija je odobrila ovu prodaju, jer Antena nije prelazila tržišni udio od 35 odsto, što je cenzus za koncentraciju po Zakonu o elektronskim medijima. TV Prva i B92 takođe su dobili dozvolu da 2022. godine emituju svoj program na nacionalnom nivou. Međutim, kada je Kopernikus trebalo da sklopi ugovor sa kablovskom mrežom SBB, dao je ponudu koja je bila veća od tržišne. Nakon toga, SBB i Kopernikus su sklopili trogodišnji ugovor o nastavku emitovanja, čime je cijena emitovanja porasla za 14%. SBB plaća više od četiri miliona eura godišnje za televiziju Prva i B92.

Ključne informacije

Oblik poslovanja

Privatno vlasništvo

Pravni oblik

Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Vlasništvo

Pojedinačni vlasnik

Medij
Informacije

Opšte informacije

Godina osnivanja

2007

Povezani interesi osnivača

Ast d.o.o.

Smješten u Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici. Kompaniju su 2018. kupili Srđan Milovanović i njegova kompanija Kopernikus Corporation LTD sa Kipra.

Kontakt

Bulevar Džordža Vašingtona, Zgr Unistan,Kula C

Kontakt broj: +38220234840

emial: info@prvatv.me

Web stranica: www.prvatv.me

PIB/matični broj

(PIB) 02650860

Finansijske informacije

Prihodi (Finansijski podaci/Opciono)

1.444 million EUR /1.516 million USD

Poslovni prihod (u milionima $)

-0,438 million EUR / -0,459 million USD

Oglašavanje (u % od ukupnog finansiranja)

Nedostaju podaci

Uprava

Drugi uticajni ljudi i povezani interesi drugih uticajnih ljudi

Srđan Milovanović

Ovlašćeni predstavnik

Ostale informacije

Proaktivna transparentnost

Kompanija/medij informiše proaktivno i sveobuhvatno o svom vlasništvu, podaci se stalno ažuriraju i lako su provjerljivi.

4 ♥

Meta podaci

Podaci o ovom mediju prikupljeni su iz Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, Agencije za elektronske medije, portala Poreske uprave Taxis, veb stranice medija iuporednom analizom podataka već objavljenih istraživanja.
MOM tim u Crnoj Gori kontaktirao je ovaj medij 18. avgusta 2023. godine, budući da je praksa Monitora medijskog vlasništva da pozove vlasnike medija da proaktivno otkriju informacije relevantne za istraživanje.
Za konvertovanje EUR u USD (1,05) korišćen je godišnji prosječni kurs Centralne banke za 2022. godinu.