Udruženje za informativnu i izdavačku djelatnost Radio Svetigora

Udruženje za informativnu i izdavačku djelatnost Radio Svetigora

Udruženje za informativnu i izdavačku djelatnost Radija Svetigora je nevladina organizacija koja je u januaru 2022. godine dobila nacionalnu radio frekvenciju od Agencije za elektronske medije. Međutim, takva NVO nije pronađena u javnim registrima Crne Gore.

Radio Svetigora je vjerska radio stanica čiji je osnivač Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Zvanični podaci o osnivanju Radija Svetigora koji se nalaze na internet stranici Agencije za elektronske medije ne odgovaraju podacima koje je Radio Svetigora naveo na svom sajtu.

Na stranici je navedeno i da je 2005. godine Radio Svetigora transformisan u d.o.o. “Metropoliten medija” - poslovna jedinica Radio Svetigora, čiji je osnivač Mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Podaci o ovom privrednom subjektu nisu dostupni u javnoj evidenciji na internetu. Kako se navodi na sajtu radio stanice nalazi se u sklopu Sabornog Hrama Hristovog Vaskrsenja u centru Podgorice. Radio Svetigora ima 1 zaposlenog.

Ključne informacije

Oblik poslovanja

Nevladina organizacija

Pravni oblik

Nevladina organizacija

Medij
Informacije

Opšte informacije

Godina osnivanja

1998

Povezani interesi osnivača

Mitropolija crnogorsko-primorska

Radio Svetigora osnovan je 25. februara 1998. godine, navodi se na sajtu radio stanice. Međutim, Mitropolija crnogorsko-primorska nije pravno lice registrovano u Crnoj Gori i dio je Srpske pravoslavne crkve.

Broj zaposlenih

1

Kontakt

Bulevar Džordža Vašingtona 3 (Hram Hristovog Vaskrsenja)

PIB/matični broj

(PIB): 02808242

Finansijske informacije

Prihodi (Finansijski podaci/Opciono)

0,062 million EUR / 0,065 million USD

Poslovni prihod (u milionima $)

-0,007 million EUR / 0,007 million USD

Oglašavanje (u % od ukupnog finansiranja)

Nedostaju podaci

Uprava

Drugi uticajni ljudi i povezani interesi drugih uticajnih ljudi

Protojerej-stavrofor Dalibor Milaković

Direktor NVO „Udruženje za informativnu i izdavačku djelatnost Radio Svetigora“ Dalibor Milaković diplomirao je na Bogosloviji Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju, a potom završio školovanje na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 2011. godine. Takođe je i upravnik poslovnog magacina Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve.

Ostale informacije

Nedostupni podaci

Podaci o vlasništvu nisu javno dostupni, kompanija/medij odbija da objavljuje informacije ili ne odgovara na upite, ne postoji javna evidencija

1 ♥

Meta podaci

Podaci o medijskoj kući prikupljeni su sa portala Poreske uprave Taxis, sajta medija i uporednom analizom već objavljenih istraživanja. Udio publike nedostaje, pošto u zemlji ne postoji vjerodostojan centralizovani mehanizam za mjerenje publike.
Tim MOM-a u Crnoj Gori kontaktirao je medij 18. avgusta 2023. godine, kao što je praksa za Monitora medijskog vlasništva, da pozove vlasnike medija da proaktivno objave informacije relevantne za studiju.
Za konvertovanje EUR u USD (1,05) korišćen je godišnji srednji kurs Centralne banke za 2022. godinu.