VIJESTI ONLINE

Portal Vijesti izdaje Kompanija Daili Press koja izdaje i dnevni list „Vijesti“. Portal je počeo sa radom prije 12 godina kao onlajn verzija novina. Prema svim dostupnim istraživanjima javnog mnjenja, „Vijesti Online“ su najčitaniji i portal koji uživa najveće povjerenje u Crnoj Gori. Prema podacima SimilarVeb-a, u periodu od februara do aprila 2023. godine „Portal Vijesti“ imao je 29,01 milion posjeta.

Medijska grupa „Vijesti“ je najveća medijska grupa u Crnoj Gori. Sastoji se od dvije različite kompanije sličnih vlasničkih struktura koje dijele isti brend „Vijesti“ – Daily Press d.o.o. i Televizija Vijesti d.o.o. Većinski vlasnik cijele grupe je United media S.A.R.L. sa vlasničkim udjelom od 51 odsto, dok je preostalih 49 odsto vlasništva podijeljeno između lokalnih vlasnika i Media Developement Investment Fund, INC.

Daily Vijesti su osnovale iste osobe koje su osnovle Televiziju Vijesti i nedjeljnik Monitor.

Medijska grupa „Vijesti je takođe prepoznata po stavovima i mišljenjima jednog od osnivača, Željka Ivanovića, koji redovno objavljuje kolumne koje su na meti žestokih kritika pojedinih političkih partija i organizacija.

Ključne informacije

Udio u publici (šer)

Nedostajupodaci

Vrsta vlasništva

Privatno vlasništvo

Geografska pokrivenost

Međunarodna

Vrsta sadržaja

Besplatan sadržaj

Proaktivna transparentnost

Kompanija/medij informiše proaktivno i sveobuhvatno o svom vlasništvu, podaci se stalno ažuriraju i lako su provjerljivi.

4 ♥

Medijske kompanije/grupe

Daily Press

United Group

Vlasništvo

Struktura vlasništva

ND Vijesti objavljuje Daily Press d.o.o., registrovan u Crnoj Gori. Daily Press d.o.o. ima tri akcionara: United Media S.A.R.L. (51%), MNE Media One d.o.o. (33,94%) i Media Development Investment Fund, INC (15,05%).
MNE Media One, registrovan u Podgorici, ima četiri akcionara: Filip Ivanović (31,8%), Katarina Perović (31,8%), Stefan Mitrović (26,2%) i Marijana Bojanić (10,1%).
Junatid Media S.A.R.L. je podružnica Junajtid grupe registrovane u Nizozemskoj i ima veoma složenu strukturu vlasništva, gdje navodno Dragan Šolak kontroliše najmanje 35,89%, međutim, trenutno nije dostupan pristup Registru stvarnih vlasnika u Holandiji. Preostali udio u vlasništvu United media kontroliše BC Partners, investiciona kompanija sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Pravo glasa

Nedostaju podaci

Pojedinačni vlasnik

Medijske kompanije/grupe
Informacije

Opšte informacije

Godina osnivanja

2011

Povezani interesi osnivača

Miodrag Perović, Željko Ivanović, Ljubiša Mitrović, Mihajlo Jovović, Milka Tadić Mijović

Portal „Vijesti“ osnovala je nekolicina istaknutih pojedinaca iz medijske industrije, koji su bili vlasnici i/ili na menadžerskim pozicijama u drugim medijima - uključujući Miodraga Perovića, Željka Ivanovića, Ljubišu Mitrovića i Mihajla Jovovića iz dnevnog lista “Vijesti” i Milku Tadić Mijović iz nedjeljnika “Monitor”.

Povezani interesi direktora

Marijana Bojanić

Izvršna direktorka Televizije Vijesti d.o.o. i drugih povezanih medijskih kompanija - Daily Press d.o.o., izdavača dnevnog lista "Vijesti" i portala "Vijesti Online". Marijana Bojanić je takođe manjinski akcionar u kompaniji Daily Press d.o.o.
Bojanić je novinarsku karijeru počela 1999. godine u nedjeljniku „Monitor“, a od 2008. zaposlena je u TV „Vijesti“ – prvo kao novinarka, a kasnje kao izvršna direktorka toga medija. Bojanić je diplomirala na Filozofskom fakultetu. Dobitnica je nekolliko nagrada u vezi sa novinarstvom, menadžmentom i filantropijom. Takođe je potpredsjednica Asocijacije menadžera Crne Gore

Povezani interesi glavnog i odgovornog urednika

Mihailo Jovović

Mihailo Jovović jedan je od osnivača medija u okviru Vijesti medija grupe. Jovović je dio uredničkog tima dnevnog lista „Vijesti“ i kasnije Portala „Vijesti“ od njihovog osnivanja. Jovović, novinar po profesiji, bio je glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Vijesti“ i Portala „Vijesti“ od 2011. do 2018, kada je postao programski direktor „Vijesti“. Od oktobra 2023. Jovović je ponovo uglavni i odgovorni urednik Dnevnog lista „Vijesti i Portala „Vijesti“. Od 2021. Jovović je takođe bio na čelu Vladine komisije za praćenje aktivnosti vlasti odgovornih za istrage napada na novinare i medije.

Kontakt

Trg nezavisnosti bb, Podgorica

E-mail: marijana.bojanic@vijesti.me

Kontakt telefon: +382 20040602

Web stranica: www.vijesti.me

Finansijske informacije

Prihod (u milionima $)

Nedostaju podaci

Poslovni prihod (u milionima $)

Nedostaju podaci

Oglašavanje (u % ukupnom finansiranju)

Nedostaju podaci

Udio na tržištu (šer)

Nedostaju podaci

Ostale informacije

Meta podaci

Podaci o ovom mediju prikupljeni su iz Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, Agencije za elektronske medije, portala Poreske uprave Taxis, web stranice medija i pregledom i uporednom analizom podataka već objavljenih istraživanja.
Udio publike nedostaje budući da u zemlji ne postoji pouzdan centralizovan mehanizam za mjerenje.
MOM tim u Crnoj Gori kontaktirao je ovaj medij 18. avgusta 2023. godine, budući da je praksa Monitora medijskog vlasništva da pozove vlasnike medija da proaktivno otkriju informacije relevantne za istraživanje.
Za konvertovanje EUR u USD (1,05) korišćen je godišnji srednji kurs Centralne banke za 2022. godinu.
ND Vijesti dio svog sadžaaja objavljuje na Portalu „Vijesti“ kao na svojoj internet stranici, oba medija su u vlasništvu Daily Press d.o.o.