Portal Pobjeda

Portal „Pobjeda“ je onlajn izdanje dnevnog štampanog medija „Pobjeda“, koji je prvi put objavljen tokom Drugog svjetskog rata kao medij u državnom vlasništvu. Ovaj štampani medij je početkom 2000-ih proglasio bankrot.

Prvi broj „Pobjede“ štampan je 24. oktobra 1944. godine u tek oslobođenom Nikšiću kao glasilo Narodnooslobodilačkog fronta Crne Gore i Boke. Pobjeda je bila državni medij.

„Pobjedu“, u državnom vlasništvu koja je otišla u likvidaciju, u novembru 2014. kupila je Media Nea d.o.o, preko koje su dobili pravo na korišćenje vizuelnog identiteta Pobjede.

Nova Pobjeda d.o.o. je izdavač dnevnog lista i portala „Pobjeda“, oba u vlasništvu grčkog biznismena Petrosa Statisa. Preko svojih kompanija, Statis posjeduje i portale CDM i Analitiku.

Portal Pobjeda je u periodu od februara do aprila 2023. imao 1,89 posjeta, prema podacima SimilarWeb-a.

Ključne informacije

Udio u publici (šer)

Nedostajupodaci

Vrsta vlasništva

Privatno vlasništvo

Geografska pokrivenost

Međunarodna

Vrsta sadržaja

Besplatan sadržaj

Proaktivna transparentnost

Kompanija/medij informiše proaktivno i sveobuhvatno o svom vlasništvu, podaci se stalno ažuriraju i lako su provjerljivi.

4 ♥

Medijske kompanije/grupe

Nova Pobjeda

Vlasništvo

Struktura vlasništva

“Nova Pobjeda” je u vlasništvu kompanije Media-Nea d.o.o. koja je u vlasništvu First Financial Holdingsa čiji je jedini akcionar Petros Statis.

Pravo glasa

Nedostaju podaci

Pojedinačni vlasnik

Grupa / Pojedinačni vlasnik

Boris Darmanović

Boris Darmanović je jedan od osnivača kompanije Media Nea d.o.o. i generalni direktor portala CdM.

?
Medijske kompanije/grupe
Informacije

Opšte informacije

Godina osnivanja

2014

Povezani interesi osnivača

Media Nea d.o.o.

Kompanija za medijsko predstavljanje. Media Nea je podružnica First Financial Holdings-a u vlasništvu Petrosa Statisa.

Povezani interesi direktora

Draško Đuranović

Glavni i odgovorni urednik i direktor dnevnog lista „Pobjeda“. Bio je glavni i odgovorni urednik i direktor nedjeljnika „Monitor“, politički komentator na Radiju Slobodna Evropa, dopisnik agencije Beta, urednik Alternativne informativne mreže za Crnu Goru, glavni i odgovorni urednik portala „Analitika“.
Njegova supruga Tinka Đuranović je direktorka Portala „Analitika“, još jednog crnogorskog medija.

Povezani interesi glavnog i odgovornog urednika

Draško Đuranović

Glavni i odgovorni urednik i direktor dnevnog lista „Pobjeda“. Bio je glavni i odgovorni urednik i direktor nedjeljnika „Monitor“, politički komentator na Radiju Slobodna Evropa, dopisnik agencije Beta, urednik Alternativne informativne mreže za Crnu Goru, glavni i odgovorni urednik portala „Analitika“.
Njegova supruga Tinka Đuranović je direktorka Portala „Analitika“, još jednog crnogorskog medija.

Kontakt

Ul. 19. decembra br. 5, Podgorica

E-mail: portal@pobjeda.me

Phone number: 020/409-520

Web stranica: www.pobjeda.me

Finansijske informacije

Prihod (u milionima $)

Nedostaju podaci

Poslovni prihod (u milionima $)

Nedostaju podaci

Oglašavanje (u % ukupnom finansiranju)

Nedostaju podaci

Udio na tržištu (šer)

Nedostaju podaci

Ostale informacije

Meta podaci

Podaci o ovom mediju prikupljeni su iz Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, Agencije za elektronske medije, portala Poreske uprave Taxis, web stranice medija i pregledom i uporednom analizom podataka već objavljenih istraživanja.
Udio publike nedostaje budući da u zemlji ne postoji pouzdan centralizovan mehanizam za mjerenje.
MOM tim u Crnoj Gori kontaktirao je ovaj medij 18. avgusta 2023. godine, budući da je praksa Monitora medijskog vlasništva da pozove vlasnike medija da proaktivno otkriju informacije relevantne za istraživanje.
Za konvertovanje EUR u USD (1,05) korišćen je godišnji srednji kurs Centralne banke za 2022. godinu.